O mojej osobie

Nazywam się Magdalena Kot, jestem psychologiem, terapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia oraz certyfikowanym terapeutą EMDR. W Polsce ukończyłam studia psychologiczne, natomiast w Holandii rozpoczęłam trajekt terapeuty poznawczo-behawioralnego oraz praktykowanie terapii EMDR.

W uwagi na to, ze sama jestem emigrantką doskonale rozumiem problemy osób, które się do mnie zgłaszają z symptomami stresu, napięcia, niepokoju, przygnębienia i rozstroju emocjonalnego. Czasami objawy te urastają do jednostki nazywanej zaburzeniami adaptacyjnymi, których leczenia większość ubezpieczalni holenderskich nie refunduje. Oprócz pomocy w znalezieniu własnej drogi
w procesie emigracji zajmuje się również terapia skierowaną na zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychosomatyczne oraz traumy.

Objawy meldowane przez klientów traktuje jako cenne wskazówki pomagające dotrzeć do źródła problemów, ale to klientowi pozostawiam prawo wyboru odnośnie podjęcia terapii jak i jej intensywności. Współpracuję ze specjalistami różnych dziedzin (Gz psychologami, psychiatrami, coachami biznesu, terapeutami oddechu) oraz platformami GGZ Keizersgracht en Gedachten Uitpluizen.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa W Holandii (NIP) oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Poznawczo-behawioralnego VGCt, a także Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji.