Metody pracy

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia   poznawczo – behawioralna   jest   jednym
z najlepiej zbadanych doświadczalnie podejść terapeutycznych.

Główna założeniem tej terapii jest to, że nasze myśli
i przekonania odgrywają zasadniczą rolę w uczuciach
i zachowaniu. Zatem nasze zachowania i emocje nie są kształtowane przez obiektywne zdarzenia, ale nasze osobiste interpretacje.

Celem terapii poznawczo-behawioralnej jest zmiana tych schematów myślenia i zachowania, które wywierają negatywny wpływ na nasze życie, szczególnie w kontaktach z innymi.

W trakcie terapii klient uczy się modyfikować swoje myśli i przekonania tak, aby uzyskać satysfakcjonującą poprawę. Dlatego bardzo ważnym etapem w procesie terapeutycznym jest ustalenie problemu, by za pomocą określonych technik nadać właściwy tor myślenia, a w konsekwencji odpowiednio reagować na bodźce, które wcześniej spotykały się z błędną interpretacją.


EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Prawa półkula mózgu „nie zapomina” niewerbalnych aspektów traumatycznego wydarzenia, ale tez ich nie interpretuje, lewa zaś wychwytuje istotę zdarzenia i wyciąga wnioski (mogą one mieć charakter negatywnego przekonania np. : »Jestem pechowcem«, »Nie zasługuje na miłość«, »Jestem słaby«.

Terapia EMDR jest podejściem terapeutycznym do pracy z osobami, które doświadczyły zagrożenia zdrowia lub życia.

 Do takich wstrząsających wydarzeń możemy zaliczyć między innymi: przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy, bycie świadkiem napadu.

Trauma wiąże się z wielkim przeładowaniem informacyjnym i emocjonalnym, co wpływa na sposób zapamiętywania przerażającego wydarzenia. Takie przeżycie zostaje wdrukowane z ogromną siłą, ale jest rozproszone.

Za pomocą stymulacji EMDR (aktywizacji ruchów oczu stymulacji słuchowej) dochodzi do wymiany informacji między półkulami mózgu i efektu zneutralizowania wydarzenia, a w konsekwencji zmiany własnych przekonań
i zaszufladkowaniu wydarzenia do śladu pamięciowego.

W terapii traumy złożonej zwanej traumą relacyjną mamy do czynienia z urazem psychicznym wskutek powtarzających się wydarzeń, występujących zwykle w kontekście bliskiej relacji (np. umniejszanie, dokuczanie, wyzwiska, groźby słowne, niesprawiedliwe karanie, nadużycie fizyczne, molestowanie lub nadużycie seksualne, a także emocjonalne zaniedbanie.

W tym przypadku stosuje się również metodę EMDR , która podzielona jest na kilka faz. Praca terapeutyczna rozpoczyna się wtedy od redukcji objawów stresowych oraz budowania zasobów klienta przy ustanowieniu bezpiecznej więzi terapeutycznej a dopiero później dochodzi do przetwarzania wydarzenia traumatycznego.